top of page
Anchor 1
GS05.jpg

Foto: Bjørn Olav Hammerstad

I min kunstneriske praksis arbeider jeg med non-figurative malerier i stort format. Jeg drives av en veksling mellom å bygge opp en kompleks komposisjon med transparente fargeflater, og å stadig utfordre meg

på å forenkle. Jeg undersøker hvor stor plass én farge

kan oppta; hvor tett den kan være, hvordan bygge opp

så fargeflatene får dybde. 

 

Med formater som ofte er stående og større enn meg, oppstår en følelse av å møte noe jeg kan, og må, være i dialog med. For mange vil begreper som «bønn» og «Gud» være fremmede – for meg har ordene en reell, praktisk betydning. Når jeg praktiserer bønn i ulike former gjennom dagen, trenger den inn i alt jeg gjør.

Jeg er opptatt av å tåle uvissheten –  i en overgivelse til det som ligger utenfor språket, og strekker meg mot et lyttende og oppmerksomt nærvær i maleprosessen. 

bottom of page