top of page

Utstillingstekst 
Oseana Kunstsenter
av Evelyn Holm
norsk // engelsk 

Vardande vid målarduken
Tidsskrift Pilgrim, 3/28
av Gunhild Sannes
  // oversatt til svensk av Peter Halldorf
 

Innledningstekst til kunstnersamtale 
Oseana Kunstsenter 16. august
av Thomas Pihl

Kunsten, skjønnheten og vibrasjonen
Mentsch Magazine #4
av Gunhild Sannes

Overgivelsen
Masteravhandling 
av Gunhild Sannes

bottom of page