top of page
AbstraktRull_GunhildSannes01.jpg

If we surrendered to earth’s intelligence, 

we could rise up rooted, like trees

150×280×360
Kull og blyant på papir

 

I dette prosjektet jobber jeg med å sette tankene til siden og være til stede i det som oppstår, med fokus på å la kroppens bevegelse, energi og tyngde samarbeide med materialene. Å jobbe nært og konsentrert og på samme tid vidåpent. Tittelen er hentet fra et dikt av Rainer Maria Rilke som jeg leste parallelt med arbeidet. 

 

Bergen 2019

bottom of page